KOGUD

1937.a. asutatud Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi esimene põhimäärus ütleb:

Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi ülesandeks on omandada, koondada ja alal hoida kõiki ajaloolise, kunsti- ja kultuurajaloolise väärtusega esemeid, mis otseselt või kaudselt on seoses Tallinnaga, ning nende läbitöötamine ja tutvustamine laiemaile ringkondadele.

Samade põhimõtete järgi on muuseumi kogusid täiendatud läbi aastakümnete tänapäevani. Tallinna Linnamuuseumi kogudes on ca 170 000 museaali. Kogud kasvavad eelkõige annetuste ja muuseumi teadurite poolt tehtava kogumistöö kaudu, ajalooliselt väärtuslikumaid esemeid omandab muuseum ka ostu teel.

Kogude arvelevõtu, hooldamise ja kasutajatele vahendamisega tegelevad 11 koguhoidjat, peavarahoidja, üks täis- ja teine poole kohaga konservaator ning  üks täis- ja teine poole kohaga säilitaja. Lisaks sisestavad museaale andmebaasi kolm töötajat ning üks täis- ja üks poole kohaga digiteerija.

Ligi 150 000 muuseumikogudes olevat eset on tänaseks sisestatud Eesti muuseumikogude andmebaasi MuIS. Paljude puhul vajavad andmed siiski veel täiendamist, millega tegeleme vastavalt võimalustele pidevalt, nagu ka kujutiste lisamisega.

Kogusid ja nende kasutamist puudutav üldinfo:
Lea Sillart (peavarahoidja)
tel 6155194
lea.sillart@linnamuuseum.ee

Koguhoidjate kontaktandmed on leitavad vastava kogu juurest:

KOGUD


LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.