TÖÖTAJAD

Direktor
Kalmar Ulm 
Kalmar.Ulm@linnamuuseum.ee

Teadusdirektor
Pia Ehasalu
610 4171
Pia.Ehasalu@linnamuuseum.ee

Finantsjuht
Christine Reinik
615 5187 
Christine.Reinik@linnamuuseum.ee

Personalijuht
Elen Tisler
Elen.Tisler@linnamuuseum.ee
615 5196

Peaspetsialist (dokumendihaldus, arhiiv)
Anu Lõhkivi
610 4178
Anu.Lohkivi@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Marianne Leis 
615 5196
Marianne.Leis@linnamuuseum.ee

Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Eve Veigel
5347 3981
Eve.Veigel@linnamuuseum.ee

KOGUDE OSAKOND
Peavarahoidja
Lea Sillart
615 5194
Lea.Sillart@linnamuuseum.ee

Vanemteadur
Sulev Mäeväli 
615 5189 
Sulev.Maevali@linnamuuseum.ee

Teadur-koguhoidja (relvad, tina, märgid, mündid, pitsatid)
Ando Pajus
615 5185
Ando.Pajus@linnamuuseum.ee

Kuraator (maal, graafika, raidkivi)
Risto Paju
615 5186
Risto.Paju@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (arheoloogiakogu)
Maarja Olli
610 4177
maarja.olli@linnamuuseum.ee

Kuraator-koguhoidja (arhiivkogu, raamatukogu)
Marian Habicht
615 5182
Marian.Habicht@linnamuuseum.ee

Vanemkoguhoidja (kultuurilooline kogu)
Kristiina Hiiesalu
615 5188
Kristiina.Hiiesalu@linnamuuseum.ee

Koguhoidja (kultuurilooline kogu)
Ene Heimvell
615 5191
Ene.Heimvell@linnamuuseum.ee

Nooremkoguhoidja (kultuurilooline kogu)

Tina Timonen
615 5194
Tina.Timonen@linnamuuseum.ee

Kuraator-säilitaja
Merike Neidorp
644 2332
Merike.Neidorp@linnamuuseum.ee

Säilitaja
Annely Miil
Annely.Miil@linnamuuseum.ee

Konservaator (metall)
Jaan Märss
Jaan.Marss@linnamuuseum.ee

Spetsialist
Erik Jürviste 
615 5194 
Erik.Jurviste@linnamuuseum.ee

Fotograaf
Jaan Künnap

EKSPOSITSIOONI- JA NÄITUSTE OSAKOND
Ekspositsiooniala peaspetsialist-osakonna juhataja
Karel Zova
615 5192
Karel.Zova@linnamuuseum.ee

Kunstnik
Anne Järvpõld
644 4197
Anne.Jarvpold@linnamuuseum.ee

Kuraator-kunstnik
Lilian Juhkam
644 4336
Lilian.Juhkam@linnamuuseum.ee

Pedagoogid
Made Isak
615 5184 
Made.Isak@linnamuuseum.ee

Nadezda Saar
615 5183 
Nadezda.Saar@linnamuuseum.ee

Klienditeenindaja
Ene Piiroja
615 5180
Ene.Piiroja@linnamuuseum.ee

Giid-järelevaatajad
Elve Viisma
Anu Annuk
Juri Pantelejev

HALDUSOSAKOND
Haldusjuht-osakonna juhataja
Lennart Kumm
Lennart.Kumm@linnamuuseum.ee
5341 4313
615 5195

Haldus- ja sisekontrolli spetsialist
Marge Väljari
marge.valjari@linnamuuseum.ee
5866 6002

Haldusspetsialist
Avo Misler
Avo.Misler@linnamuuseum.ee

Autojuht-elektrik
Leo Savila

Tehnik-remonditööline
Kalle Paju

LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.