Lasteaedadele (vanus 3 – 7)

Muuseumitundide koostamisel on lähtutud Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Tunnid toetavad erinevate üldoskuste arendamist ja valdkonnateadmiste omandamist.

Muuseumitundide kirjeldused vene keeles.

Terve hammas – ausammas! (UUS TUND)


*soovitatav alates 4. eluaastast

Muuseumitunnis saame teada, kui tähtsad ja vajalikud on meie hambad. Uurime, mispärast on hambad erineva suuruse ja kujuga ning milliseid neist me näiteks õuna süües või porgandit hammustades kõigepealt kasutame. Mõtleme sellele, miks lähevad hambad teinekord katki ja vaatame, kes tekitavad hammastesse need hirmsad ja valusad augud.  Otsime muuseumist üles neli kingipakki, mille seest leiame hammaste jaoks kõige rõõmustavamad kingitused ning saame teada, kuidas aukude tekkimist ennetada ja hambaid tervena hoida. Muuseumitund on välja töötatud 2016. aastal koostöös Eesti Haigekassa ja Suukooliga (www.suukool.ee) projekti „Laste hammaste tervis” raames.

Tund toetab tunnetus- ja õpioskuste ning enesekohaste oskuste kujundamist. Laps õpib esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel rühmitama, mõistab, mis on tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda, õpib järgima esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Kestus: u 1h

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Sõbrad mänguasjad

Mõtleme üheskoos sellele, kuidas saame olla heatahtlikud ja abivalmid sõbrad oma mänguasjadele. Mänguasjad on alati truud seltsilised siis, kui sul on igav, kui oled rõõmus või hoopis kurb, kui sul on mure või näiteks mõni saladus rääkida. Õpime seda, kuidas mänguasju hoida, et nad mänguhoos katki ei läheks või ära ei kaoks ning proovime olla ka neile võrdväärselt toetavad ja head sõbrad. Lõpetuseks meisterdab iga laps naljanina, millega oma armsale lemmiklelule rõõmu valmistada. Tunni sisu on sarnane, mis 2016 aasta sõbrapäeva muuseumitunnis.

Tund toetab mängu-, tunnetus- ja õpioskuste ning sotsiaalsete oskuste omandamist. Tunni käigus peegeldab laps tundeid ja soove, omandab kogemusi ja käitumisreegleid ning õpib probleeme lahendama. Tegevuste käigus saab laps aru lihtsamatest seostest, tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna, teeb vahet hea ja halva käitumise vahel, oskab teistega arvestada ja teha koostööd.

Kestus: 50 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Meeli haarav sõprus


Selleks, et aru saada, mis ümberringi toimub, kasutab inimene viite meeleelundit – kõrvade abil kuuleb, silmade abil näeb, keele abil maitseb, nina abil haistab ja naha abil kombib. Tunnis kohtume ja tutvume viie lõbusa muuseumimeelikuga, kelle kaudu saame teada, kuidas me erinevaid meeli kasutame ning mismoodi on need kõik sõpruse juures olulised. Tunni lõpus meisterdame vikerkaare-prillid, mis muudavad sõpruse veelgi toredamaks ja päikselisemaks.

Tund toetab tunnetus- ja õpioskuste kui ka sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste omandamist. Laps õpib juhtima oma tunnetusprotsesse, tegutsema uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, õpib tegevuste käigus oma seisukohti selgitama ja emotsioone kirjeldama.

Kestus: 50 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Kodudele külla


*soovitatav 6-7. a

Inglased ütlevad, et „Sinu kodu on Sinu kindlus“ ,kuid kas kodu peab ka väljastpoolt paistma paksude müüride ja tornidega kindlusena? Selles tunnis uurimegi, kas kodu võiks asuda ka hoopis puu otsas või olla näiteks spiraalikujuline nagu teokarp. Tunni jooksul vaatleme Kadrioru salapäraste elanike kodusid, saame teadmisi traditsioonilisest ja kaasaegsest arhitektuurist ning meisterdame ühe tegusa teo.

Tund toetab keskkonda hoidva mõtteviisi kujunemist ning enda ja ka teiste kultuuride eripäraga arvestamist.

Kestus: 50 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber loodus, Sõprade tuba ja Tee ise!

Looduse lootus

*soovitatav alates 4. eluaastastLoodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka tunda ja hoida.  Mida meie saame looduse heaks teha, et ta püsiks terve? Visuaalseid, ja kinesteetilisi õppimisviise kasutades omandavad lapsed teadmiseid loodushoiu, prügi sorteerimise ja energia säästmise kohta. Lisaks teeme üheskoos vahva loodussõbraliku meisterduse.

Tund toetab laiemalt tunnetus- ja õpioskuste kujundamist. Tunni käigus õpib laps väärtustama keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Saab teadma enda ja teiste rolli elukeskkonnas ja selle kujundamisel.

Kestus: 45 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber loodus, Sõprade tuba ja Tee ise!

Asjad ja ametid


Miia-Milla-Manda tädi kirjutas, et tuleb talle külla. Miia-Milla-Manda teeb tädiga kohtumiseks ettevalmistusi. Ühe muuseumitunni jooksul külastatakse nii vürtspoodi, postkontorit, kellassepaäri, fotograafi ateljeed kui õmblustöökoda. Lapsed saavad tunni jooksul ennast erinevates ametites vajaminevates oskustes proovile panna. Erinevad ametid nõuavad erinevaid oskusi. Oskustest üksi jääb aga väheks – vaja on ka häid töövahendeid. Esemed on seega inimese suured abimehed. Mõtleme ka sellele, mis saab vanadest asjadest. Kas alati peab asju ära viskama? Muuseum on vanade asjade sõber. Aga ometi ei mahu kõik vanad asjad muuseumidesse. Kuidas oma asju hoida nii, et nad liiga kiiresti ei vananeks ja katki ei läheks?

Kestus: 45 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber muuseum

Tund toetab nii tunnetus- ja õpioskuseid kui enesekohaste oskuste kujundamist. Laps tegutseb uudses olukorras täiskasvanute juhiste järgi ja sihipäraselt, harjutades keskendumist ning omandades uusi teadmisi kordamise teel. Õpib erinevaid vahendeid heaperemehelikult kasutama neid jagades ning enda järgi koristades.

Tähtedega sõbraks

*soovitatav alates 5. eluaastast

Meil on vahva tähetorn, kus saab ka päeval tähti vaadata ja tähtkujudega tutvust teha. Muuseumitunnis kuuleme legende tähtkujude tekke kohta ning arutame, millised on need säravad täpikesed taevas tegelikult. Iga laps saab päris oma tähtkuju välja mõelda ja sellele nime anda. Tähti on mitmesuguseid, on neid, mis säravad taevas ja neid, mis paberil. Muuseumitunnis tutvume mõlematega. Lapsed otsivad  Sõprade ja Sõber looduse tuppa peitunud trükitähti. Koos teeme kindlaks, milliste tähtedega on tegu, ning lahendame ära ka sõnasaladuse.

Tund toetab mänguoskuste aga ka tunnetus- ja õpioskuste kujunemist. Laps rakendab tunnis loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast ning omandab neid juurde. Laps mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi.

Kestus: 50 min

Muuseumitunni toimumise ruumid: torn, Sõber loodus, Sõprade tuba

Sõpra märgates

Eelkõige pisematele! Kui soovite tundi tulla 3.-4. aastaste lastega, soovitame valida just seda muuseumitundi.

Selles muuseumitunnis on kõige olulisem tähele panna oma kaaslasi. Kas keegi vajab julgustust? Võib-olla on lühem kaaslane jäänud teiste seljataha? Kuidas mahtuda ümber pisikese aaretekirstu, nii et kõigil mugav oleks? Kas koos saab mõne tööga kiiremini valmis, kui üksinda? Lapsed õpivad tegema koostööd, et mäng paremini õnnestuks. Kõike seda, kuidas lapsed üksteist märkavad ja aitavad, aga ka seda, kui hoopis kiuslikus välja lööb, jälgib õpetaja, kes maalib õhupallile vastavalt punaseid lilli või kurbi nägusid. Tunni lõpus vaatame õhupalli üle. Tunni sisu on sama, mis 2010 aasta sõbranädala muuseumitunnis Miia-Milla-Manda toas.

Tund toetab sotsiaalsete oskuste arendamist. Laps püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestlustes, osutab abi ning oskab teha koostööd. Tunni käigus õpitakse looma ja hoidma sõprussuhteid.

Kestus: 35 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Mängime kodu


„Mängime kodu“ on muuseumitund, mille teemaks on perekond.  Kodu mängimine on lastele juba varases eas meelismänguks. Mängime seda ka muuseumis! Erinevaid perekonnaliikmeid kehastades lahendavad lapsed ülesandeid. Ülesanded on loomulikult need, millega ema, isa, õde, vend aga ka vanaisa ja vanaema igapäevaselt kokku puutuvad.  Kas lapsed üldse teavad, milline on nende roll ja ülesanne perekonnas? Koos leiame sellele vastuse!

Tund toetab mängu- ja sotsiaalsete oskuste arendamist. Laps täidab mängides erinevaid rolle ja järgib reegleid, õppides mängu käigus probleeme lahendama.

Kestus: 50 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Võlusõnad


Muuseumitunnis saavad lapsed mõtelda, kuidas olla hea sõber. Kuidas aidata sõpra hädas? Kuidas teda lohutada? Kuidas tal tuju rõõmsamaks muuta? Koos saavad lapsed aidata pahura mesilase tuju tõsta. Lisaks meisterdatakse sõpradele paberist ilusaid lillesid.

Tund toetab selliste sotsiaalsete oskuste omandamist nagu teiste inimeste tunnete mõistmine ja nendega arvestamine samas õpetab ka, kuidas teha vahet heal ja halval käitumisel.

Kestus: 45 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Hooajaprogrammid:

Jõulutund “Jõulutunnet otsimas” (5.12-22.12.2016)

Kas oled mõelnud, mis on „jõulutunne” ja millest see koosneb? Jõulutunde komponentideks on kindlasti ehitud ja piparkoogilõhnaline kodu, salapärane pühadeheli, särav küünlavalgus, lumi, väikesed üllatused ja heateod, südamerahu ja rõõm. Kuid oh õudu, muuseumist on jõulutunne kadunud, sest suvekratt on vimka visanud ja selle koguni ära peitnud! Selleks, et see tunne uuesti üles leida, on kratt jätnud lastele ülesanded, mille lahendamise järel saame lõpuks jõulutunde välja päästa.

Kestus: 50 min

***

Sõbrapäeva muuseumitund (6.02-17.02.2017)

***

Näpud mulda! (8.05-21.06.2017)

*soovitatav alates 5. eluaastast

Muuseumitunni vältel tegutseme muuseumi miniaias – tegeleme erinevate aiatöödega, mis vastavalt aastaajale tähelepanu vajavad, mängime aiateemalisi liikumismänge, lahendame mängulisi ülesandeid ja istutame salapärase Mimi seemne.

Tund toetab enesekohaste oskuste ning tunnetus- ja õpioskuste kujunemist. Muuseumitunni käigus toimub õppimine avatud õpiruumis, mis toetab lapse aktiivset osalust õppeprotsessis ja võimaldab õppimisele läheneda loomuomaselt. Last suunatakse ümbritsevat maailma märkama, uurima ja kogema mängu kaudu, võimaldades ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, maitstes, kompides ja kuulates. Erinevate tegevuste läbi kujundame lastes hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

Kestus: 1 h

Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!

LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.