Muuseum suletakse ekspositsiooniuuendusteks

LUGUPEETUD KÜLASTAJAD!

Tallinna Vene Muuseum on suletud ekspositsiooniuuendusteks
12.12.2016 – 18.02.2017.

18. veebruaril 2017.a. avame aastanäituse „Vene trükisõna Tallinnas 19. sajandi algusest 1940. aastani”, mis tutvustab venekeelse trükisõna ajalugu Tallinnas. Näitusel käsitletakse poliitilisi ja sotsiaalseid protsesse, mis mõjutasid vene trükisõna Tallinnas konkreetsetel ajastutel ning vene trükisõna üldises kontekstis. Tähelepanu pööratakse murrangulistele vene kirjakeele reformidele 1708. ja 1918. aastal, mille tulemusel on vene kirjakeel kujunenud selliseks, nagu ta praegu on. Eriline koht on näitusel Aleksander Borissovi erakollektsiooni kuuluvatel rariteetidel, mis moodustavad enamiku eksponeerimisele tulevast kirjalikust materjalist.

Kohtumiseni veebruaris!


Rahvuskultuuride nädal

23. septembril toimuvad Rahvuskultuuride nädala raames Tallinna vene muuseumis tasuta ekskursioonid eesti ja vene keeles.

17.00 – eestikeelne ekskursioon vanalinnas „Tallinna vene kultuuri radadel“.
18.00 – venekeelne ekskursioon vanalinnas „По русским маршрутам Ревеля“.

Osalemine tasuta, palume ette registreerida Tallinna vene muuseumi kodulehel http://vanaveeb.linnamuuseum.ee/vemu/registreerimine-est
Palume riietuda vastavalt ilmale!

Üritust toetab Tallinna linna ning korraldab Tallinna Kultuuriamet.


Jalutuskäigud mööda Revali vene kultuuri radu

Tallinna vene muuseum kutsub juulikuus jalutuskäigule mööda Revali vene kultuuri radu. Osalejatel avaneb võimalus heita teise nurga alt pilk tuttavatele väljakutele, tänavatele ja majadele, mis kannavad vene kultuuri pärandit. Temaatilised ekskursioonid algavad muuseumihoonest ja jätkuvad vanalinna tänavatel.

Ekskursioonide kava

✔ „Mööda Revali tänavaid” (vene keeles)
Laupäeviti: 9.07, 16.07, 23.07, 30.07 . Algus 13.00.

✔ „Vene kaupmehed hansalinnas Reval” (vene keeles)
Neljapäeviti: 14.07, 21.07, 28.07 . Algus 18.00.

✔ „Mööda Revali tänavaid” (eesti keeles)
Reedeti: 15.07, 29.07 . Algus 16.00.

Ekskursioonid algavad Tallinna vene muuseumis Pikk 29 a. Pilet 4 €.

Palume ette registreerida Tallinna vene muuseumi kodulehel http://vanaveeb.linnamuuseum.ee/vemu/registreerimine-est


Uudised

Tallinna Linnamuuseum liidab Tallinna vene muuseumi ja Peeter I majamuuseumi

Tallinna Linnamuuseumi astub 1. mail taas ühe olulise sammu oma rohkearvuliste filiaalide võrgustiku koordineerimisel. Ühtsete üksustena hakkavad tegutsema Tallinna vene muuseum ja Peeter I majamuuseum, mis tutvustavad vene kultuuripärandit Tallinnas.

Linnamuuseumi filiaalide ühendamine korreleerub kultuuriministeeriumi eesmärkidega Eesti muuseumielu korrastamisel, eesmärgiga muuseumide töö tõhusam ja paindlikum korraldamine.

Eesti ja vene kultuuri vastastikuste sidemete uurimisele ja kajastamisele pühendunud Tallinna vene muuseumis kogutakse kultuuriväärtuste taastamise, kogumise, uurimise ja säilitamise huvides Tallinna eri rahvustest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustavat ainest, sellekohane info on teretulnud aadressil Pikk 29a.

Stepan Erzia 140. juubelinäitus

Tallinna Linnamuuseumi uues filiaalis, Tallinna vene muuseumis Pikk 29A on alates 16. aprillist avatud kunstiprojekti „S. ERZIA AASTA EESTIS“ raames maailmakuulsa skulptori S. Erzia 140. sünniaastapäevale pühendatud näitus.

Näitusel on välja pandud S. Erzia skupltuuride fotoreproduktsioonid. Skulptuuride originaalid kuuluvad Vene Riiklikule Muuseumile (Sankt-Peterburg) ja Mordva Vabariigi S. Erzia nimelisele kunstimuuseumile (Saransk).
Skulptor Stepan Erzia (Stepan Nefjodov, 1876–1959) – puuskulptuuride ja pronkskujude looja, on ersa rahvale enim kuulsust toonud inimene. Skulptor sai maailmale tuntuks pseudonüümiga Erzia, mis tuleb mordva rahva ühe etnilise rühma – ersade nimetusest. Oma pseudonüümi kaudu väljendas skulptor armastust kodupaiga ja ersa rahva vastu.
Hingestatud loomingu, kujude sügava psühhologismi ja poeetilisuse ning liikumise originaalse kujutamise tõttu sai Stepan Erziast 20. sajandi üks kõige silmapaistvamaid kujureid. 21. sajandil on Erzia omapärast loomingut üha uuesti lahti mõtestatud ja see kütkestab kunstihuvilisi üha. Erzia püüd esteetilise tõe tunnetamisele on sama jääv kui tema kunstilooming.

Üritus toimub koostöös Mordva Vabariigi S. Erzia nimelise kunstimuuseumiga.

Näitust toetab Hõimurahvaste Programm ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.
Näituse kuraator: Natalia Abrosimova
Kujundus: Stanislav Antipov

Tallinna Linnamuuseumi raames avab uuesti uksed Tallinna vene muuseum

header_bottom_et

Eesti ja vene kultuuri vastastikuste sidemete uurimisele ja tutvustamisele pühendunud Tallinna vene muuseum on alates selle loomisest 2010. aastal teinud läbi mitu kujunemisetappi. Muuseumi edasiseks arendamiseks kõigis muuseumitöös olulistes suundades otsustas Tallinna Linnavolikogu 10. detsembril 2015 algatada SA Vene Muuseum likvideerimisprotsessi ning moodustada sellest uus struktuuriüksus Tallinna Linnamuuseumi raames.
Aasta esimesel poolel toimubki Pikk tänav 29a asuva Vene muuseumi varade ja ruumide üleandmine Tallinna Linnamuuseumile, ühtlasi tegeletakse hoone turvalisuse suurendamisega. Hetkel töötab linnamuuseum Tallinna vene muuseumi arendamise kontseptsiooni ja uute töötajate leidmiseks avaliku konkursi korraldamisega.
„Vene Muuseum avab uksed niipea, kui üleandmisprotseduurid on läbitud,“ kinnitas Tallinna Linnamuuseumi direktor Kalmar Ulm.
Tallinna Linnavolikogu otsuse kohaselt on Tallinna vene muuseumi eesmärk „arendada Eesti vene kultuuri uurimise ja tutvustamise võimalusi, ning luua täiendavaid tingimusi kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks.“
Selle eesmärgi nimel kogutakse muuseumis Tallinna eri rahvustest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustavat ainest, sellekohane info on teretulnud aadressil info@linnamuuseum.ee.

Ajalooline näitus „Mööda Revali tänavaid“

3. juulil 2015 avas Tallinna vene muuseumis ajalooline näitus „Mööda Revali tänavaid“

Ajalooline näitus „Mööda Revali tänavaid“ on pühendatud 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse Tallinnas elanud vene kogukonna ajaloole ja kultuurile. Näituse külastajaid ootab kaasahaarav jalutuskäik mööda Jaani tänavat: endiselt Peetri platsilt Vene turuni või kui kasutada tänapäevaseid nimetusi, siis Viru väljakult mööda Pärnu maanteed Vabaduse väljakuni.

Antud perioodil muutub Vene impeeriumi koosseisu kuuluv Eestimaa kubermangu pealinn suhteliselt suureks tööstuslinnaks, kus samas toimuvad esimesed Tallinna vene kogukonna organiseerumise katsed. Tekib hulgaliselt nii kultuuri- kui heategevusseltse ning esimesed sammud teeb ka venekeelne ajakirjandus Tallinnas. Seoses vene elanikkonna kasvuga tekib vajadus avada venekeelsed gümnaasiumid, mis annab võimaluse omandada kvaliteetset haridust ka vaesematest peredest pärit lastele.

Tallinna vene muuseumi ekspositsiooni kaudu on võimalik näha, kuidas kulges Tallinna vene kogukonna igapäeva- ja kultuurielu 100 aastat tagasi.

Tallinna vene muuseum tänab: Eesti Ajaloomuuseumi, Tallinna Linnamuuseumi, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Tallinna Linnaarhiivi, Eesti Riigiarhiivi, Eesti Filmiarhiivi, Tallinna Keskraamatukogu ja Tallinna Ülikooli akadeemilist raamatukogu.


LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.